Yrkes-NM i gang i Bergen

Det sjette Yrkes-NM er i gang i Bergen. Stoltz Entreprenør AS håper konkurransen vil bidra til økt bevissthet rundt utdanning av viktige fagarbeidere. Til sammen 240 deltakere i 25 fag skal konkurrere over tre dager i Vestlandshallen, deriblant vår egen lærling, Sebastian Hess.

Hess er plukket ut til å representere Hordaland i Yrkes-NM i betongfaget. Det er fjerde året at betongfaget har en egen kategori i konkurransen.Det er forventet besøkstall opp mot 20.000, inkluderte Statsminister Erna Solberg.

Behovet for fagarbeidere i fremtiden har fått økt fokus. Bredden i yrkesfaglig utdanning er enorm og det er spennende muligheter. Stoltz Entreprenør AS håper Yrkes-NM er med på å øke bevisstheten rundt utdanning av fagarbeidere. De er tross alt viktige i byggingen av landet vårt.

Hvem skal bygge Norge om 50 år?

I forbindelse med Yrkes-NM holdt HR-sjef i Stoltz Entreprenør,Vidar Hundvin, et innlegg under overskriften «Hvem skal bygge Norge om 50 år?»

At bedrifter bidrar til å utdanne dyktige fagarbeidere gjennom å ta inn egen lærlinger er viktig i denne sammenhengen. Stoltz Entreprenør AS satser på lærlinger som en del av sitt samfunnsansvar, men også fordi de mener at selskapet produserer best med flinke lærlinger på laget.

I sitt innlegg sa Hundvin at han er bekymret for fremtiden når han ser på utviklingen i markedet de siste 10-15 årene. Konkurransen har økt og pris er regjerende, ikke kvalitet. Han sier det er et økende antall utenlandske aktører, samt at flere etablerer kun en administrasjon og leier inn underentreprenører. I tillegg har arbeidsmarkedskriminaliteten økt.

— Jeg ser hvem vi konkurrerer med og hvordan konkurransen utvikler seg. Vi ønsker å være i front når det gjelder å ha gode lærlinger, men det er ikke gratis, sier Hundvin og påpeker at mange bedrifter ikke tar inn lærlinger og kan da kutte kostnader og dermed pris i et eventuell anbud.

— Vi konkurrerer ofte 100% på pris, sier han.
Hundvin frykter utviklingen vil fortsette med mindre man får på plass bedre tiltak.

Liten tro på lærlingeklausulen

Myndighetene har sett disse utfordringene og fått på plass nye regler om bruk av lærlinger i offentlige anskaffelser. Den såkalte lærlingeklausulen skal være et virkemiddel som pålegger offentlige innkjøpere å velge tilbydere som tar med lærlinger på byggeprosjekter over en viss størrelse. Hundvin er ikke imponert og mener klausulen er feilslått.

—Totalt sett vil lærlingeklausulen ikke føre til at store aktører som kan ta de store jobbene nødvendigvis har lærlinger selv. Kravet til lærlinger blir først stilt når jobben skal tildeles. Det er ikke et parameter man bruker til å bli kvalifisert i anbudsrunden, sier Hundvin og mener at å stille krav og lærlinger allerede i kvalifiseringskravene til et anbud, ville justert opp behovet for lærlinger.

— Jeg tror ikke den er et godt virkemiddel, understreker Hundvin.

Hundvin mener også at samfunnsansvar med fordel kan etterspørres i større grad, sammen med kvalitet.

— Samfunnsansvar etterspørres ikke i den grad det burde, sier HR-sjefen.