Viktig pris til Stoltz Entreprenør AS

Et godt arbeidsliv gir gevinst både for den enkelte medarbeider, men også for bedriften som helhet, sier Stoltz Entreprenør. IA-prisen for et Inkluderende Arbeidsliv vitner om en bedrift som tar vare på sine ansatte.

— Jeg tror det gir en ekstra trygghet for folk å vite at man vil bli ivaretatt i denne bedriften, sier Vidar Hundvin, HR-sjef i STOLTZ.

— Heldige er de som alltid er frisk og som kan arbeide uten risiko, men lykken kan fort snu, og da er det viktig å vite at du har en arbeidsgiver som prøver å bidra til å forbedre situasjonen, legger han til.

Hundvin mener selskapets konkurranseevne klart vil være styrket ved at man kan beholde flinke medarbeidere over tid og sørge for at de forblir aktive i produksjonen.
— Et godt IA-arbeid gir gevinst både for den enkelte og for bedriften. Det styrker forhåpentligvis arbeidsmiljøet og bidrar til at vi får en god kultur for å ta vare på hverandre, sier han.

Administerende Direktør Per Christian Lie Stoltz sier prisen er en anerkjennelse av arbeidet bedriften legger ned i inkluderende arbeidsliv.

— Jeg tror juryen har sett at vi har jobbet målrettet og systematisk med IA-tiltak. Disse tiltakene har medført at vi har oppnådd mye som er i tråed med vår målsetning om å forlenge arbeidskarrieren til de som jobber hos oss, sier Stoltz.

Hva går arbeidet med et inkluderende arbeidsliv ut på?

— Inkluderende arbeidsliv betyr i all sin enkelthet at både ansatte, bedriftsledelse og NAV kontinuerlig skal søke etter gode løsninger og tiltak som gir oss et godt arbeidsmiljø, redusert sykefravær og et meningsfylt arbeid å gå til, sier Hundvin.

IA-avtalen, som formelt sett er et initiativ fra partene i arbeidslivet og NAV, fokuserer på tre hovedmål:

  1. Redusere sykefraværet
  2. Øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne.
  3. Øke avgangssalder for senioransatte.

— Hos STOLTZ har vi arbeidet med disse tre målsettingene, men ettersom vi befinner oss i en svært risikoutsatt næring, har det vært vel så viktig å arbeide med forebyggende sikkerhetsmessige tiltak, HMS, som et første hinder for å motvirke skade/død, sier Hundvin.

De ansatte vil merke at bedriften inngår i en slik avtale dersom de blir syke. STOLTZ har en utvidet egenmelding ved sykdom, 8 dager ved sykdom og til sammen 24 dager i året. Dersom du blir syk, blir du også kontaktet av nærmeste leder eller av HR-sjef for å forsøke å finne alternativt arbeid eller å kunne arbeide med redusert stillingsprosent en periode. Noen vil merke det ved at de kan få permanent omlagt arbeidsoppgaver og nye stillinger i bedriften, andre vil kunne få nye hjelpemidler som gjøre det lettere å fortsette i arbeid.

— Flere av våre kurs, for eksempel førstehjelp, beredskapsøvelse, Den vanskelige samtalen, stropp/anhuk, er tiltak som inngår i IA-arbeidet vårt og som er delfinansiert av NAV, sier Hundvin.

En stor del av aktiviteten i avtalen er knyttet til oppfølging av ansatte som blir syke eller står i fare for å bli sykemeldt. Her må man ofte vise litt kreativitet.

—Det er viktig at den enkelte er klar over at de har plikt til å delta for å finne gode løsninger, og samtidig må vi ha i tankene at det ikke alltid er mulig å gjennomføre tiltak i en produksjonsbasert bedrift som vår, sier Hundvin.

Så hva gjør STOLTZ annerledes enn andre bedrifter?

STOLTZ kan vise til konkrete resultater, og selskapet jobber systematisk med alle satsingsområdene til IA.
— Jeg tror også at juryen konkret bet seg merke i det gode samarbeidet vi har i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt at vi har brukt virkemidler i NAV for å få praktikere inn i administrative funksjoner når helsen har streiket.

Hundvin sier at da anmodningen fra NAV om å søke prisen kom, var hans første tanke at selskapet ikke skilte seg ut fra andre i dette arbeidet.

— I etterkant ser jeg at jeg tok feil. Jeg tror juryen så at det å lykkes med IA-arbeidet i en produksjonsbedrift med skiftende arbeidsplasser slik som hos oss, krever noe helt annet enn å lykkes i en bedrift som har fire vegger og ett tak å forholde seg til, sier Hundvin.

Klubbleder Glenn Vik sier prisen viser at det lønner seg med et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte i Amu og ute på hver enkelt arbeidsplass.

— Jeg synes det var veldig fortjent at vi vant denne prisen, når vi ser gjennom alle de gode tiltakene som er gjort for at de ansatte skal ha en sikker og god fremtid, sier Vik som legger til at det er godt å vite at man jobber i en bedrift som følger opp sine ansatte, sier Vik.

Kontinuitet i arbeidet

Hundvin mener det er flott at bedriften får anerkjennelse for det arbeidet som nedlegges i avtalen.

— Jeg tror også prisen signaliserer en del om bedriftens seriøsitet og at dette forhåpentligvis blir oppfattet positivt av potensielle kunder, arbeidssøkere og samarbeidspartnere, sier Hundvin og minner oss på prisen for Årets Lærling en lærling i Stoltz Entreprenør AS mottok for to år siden.

— Disse to prisene sier noe om kontinuiteten ved arbeidet vårt og at vi har mange som bidrar for at vi skal lykkes i fellesskap.

Hundvin sier arbeidet med inkluderende arbeidsliv fortsetter, og nå kan man fokusere på det man vet fungerer.

— Vi har på gang en ny handlingsplan for de neste fire årene, og prisen kan gjøre det lettere å velge aktiviteter siden vi nå er sikrere på at vi gjør de riktige tingene.

Han legger til at det er et mål fremover å forankre kunnskapen om IA virkemidler bredere i bedriften for enda mer effektiv aktivitet rundt oppfølgingen.

— Vi får se hva neste møte i AMU beslutter, nå som vi alle burde være skikkelig inspirert av IA-prisen, avslutter HR-sjefen.