STOLTZ tar over RM Betongsaging AS

Stoltz Riving & Miljøsanering AS, et selskap i STOLTZ Gruppen, overtar RM Betongsaging AS og satser på videre vekst innenfor et spennende forretningsområde.

 

Daglig leder i Riving & Miljøsanering, Terje Nordås og Rune Monsen, prosjektleder is amme firma fra 1. september 2021

Stoltz Riving & Miljøsanering AS ble skilt ut av Stoltz Entreprenør AS som eget selskap fra januar 2021 med strategi for å utvikle forretningsområdet. Stoltz overtar samtlige ansatte og driftsmidler i RM Betongsaging AS. Fra 1. september vil dermed RM Betongsaging AS bli en del av STOLTZ gruppen.

-Vekststrategien og utviklingen er en suksess og nå tar vi neste steg. Selskapene kjenner hverandre godt, og sammen i Stoltz Riving & Miljøsanering AS får vi en større kompetansebase og fleksibilitet i en vekstfase med økende etterspørsel. Vi gleder oss over utviklingen og synes det er veldig spennende å bli en større og mer solid tilbyder av våre tjenester, sier daglig leder i Stoltz Riving & Miljøsanering AS, Terje Nordås.

-Det er også gledelig at Rune Monsen selv er en del av mannskapet som kommer til oss. Han blir en viktig ressurs for selskapet i fortsettelsen, sier Nordås.

Stoltz Riving & Miljøsanering AS er spesialister på betongsaging, kjerneboring, riving, wiresaging, asbestsanering, avfallshåndtering og miljøsanering og har fagarbeidere med lang erfaring og solid kompetanse.

STOLTZ gruppen består også av Stoltz Eiendom AS, Stoltz Bolig AS og Stoltz Entreprenør AS. Selskapet startet sin virksomhet i 1905. I januar 2021 skilte Stoltz Entreprenør AS ut sine to spesialavdelinger i egne selskaper: Stoltz Riving & Miljøsanering AS og Stoltz Rehab AS. Stoltz Entreprenør AS fortsetter med total- og betongentrepriser.