Stoltz satser på asbestsanering

Stoltz Entreprenør AS ser et økende behov i markedet for håndtering av asbest og har startet en egen spesialavdeling for asbestsanering.

— Vi mener markedet for rehabilitering er stort og økende, og i perioden vi er inne i nå, tar man fatt på omfattende rehabilitering av bygningsmasse som ble bygget i en tid da asbest var et mye anvendt materiale, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

— Vi har drevet med asbestsanering i flere år, men vi ser at pågangen er økende og vi opplever at kunnskapen i markedet er begrenset, legger han til.

Stoltz mener eiendomsbesittere bør være sitt ansvar bevisst når man skal håndtere de kreftfremkallende fibrene.

— Man kan føle seg trygg dersom man henvender seg til oss at dette blir håndtert på riktig måte, sier Stoltz.

For mer informasjon, kontakt ansvarlig for asbestsanering Rune Gjelland: rune.gjelland@stoltz.no / 918 41 075