STOLTZ satser for fullt på LEAN

Stoltz Entreprenør AS og Stoltz Bolig AS tar nå steget fullt ut og implementerer LEAN tankegangen i hele bedriften. Målet er å forbedre bedriftens konkurransekraft gjennom å maksimere potensialet til egne ressurser.

– LEAN er et tankesett som passer med Stoltz sin filosofi om å bli en lærende bedrift, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz, som er rundt på ulike prosjekter for å lansere satsningen og for å informere de ansatte.

LEAN er et verktøy for å øke lønnsomheten i bedrifter ved å fjerne sløsing. Dette gjøres ved å eliminere eller redusere ikke-verdiskapende prosesser.

STOLTZ er en bedrift som står for utdanning av fagarbeidere gjennom lærlingeordningen. Selskapet har også relativt mange ansatte i forhold til omsetningen nettopp fordi de er opptatt av å utvikle egne ressurser. Mens man har liten kontroll over priser i markedet, har man desto mer kontroll over egne ressurser, og tanken er å strømlinjeforme måten selskapet jobber på, til fordel for både oppdragsgiver og selskapet selv.
– Vi er 110 år i år. For at vi skal holde på i 110 år til, må vi bevise at det å inneha store deler egne ressurser på våre prosjekter gir oss en konkurransefordel. Dette er det vi forsøker å få til, sier Per Christian.

Bygger, river OG rehabiliterer

Per Christian Stoltz på Brennhaugen for å informere noen av sine 120 ansatte om det som blir en kulturendring i selskapet i årene fremover.

– Det skal bygges, rives og rehabiliteres. Vi har ressurser på alt dette, sier Per Christian og påpeker at nettopp dette er STOLTZ sin konkurransefordel i et tøft marked.

For selskapene i STOLTZ handler LEAN om at de skal gjøre mer med menneskene som er i selskapet fremfor å effektivisere ved å nedbemanne. Selskapet tar sikte på å jobbe mer effektivt, kutte sløsing og involvere flere på alle nivåer for å få frem de gode løsningene.

LEAN handler om mer enn systemer for ryddighet på byggeplass og hvordan finne egnet verktøy for oppgavene man skal utføre. Som en lærende bedrift handler det om å evaluere underveis i prosessene og korrigere kurs der det er nødvendig for å få bedre og effektive prosesser.

STOLTZ har jobbet med LEAN i noen år allerede, men tar nå et stort steg videre mot å få til en kulturendring i hele bedriften hvor alle jobber mot felles oppsatte mål.

– Involvering er noe av nøkkelen hos bedrifter som har suksess med LEAN. Uten det, ender man fort tilbake til å gjøre tingene slik man alltid har gjort det, sier Per Christian.

– Man trenger ikke være dårlig for å bli bedre, avslutter sjefen.