Stoltz Entreprenør AS vinner Bybane-oppdrag

Stoltz Entreprenør AS inngår kontrakt for entreprisen D31 Vognhall med Bybanen Utbygging.

– Dette blir et spennende oppdrag for oss og vi gleder oss til oppstart. Nå skal vi vise oss tilliten verdig, og vi ser frem til et godt samarbeid med Bybanen Utbygging, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

Kontraktssummen er i underkant av 160 millioner kroner inkl. mva, og hallen skal ligge i Fyllingsdalen.

 

Illustrasjon

Stoltz sier at Bybanen Utbygging har store ambisjoner for anlegget og strenge krav knyttet til miljø. Dette har Stoltz Entreprenør AS brukt mye tid i tilbudsfasen på å planlegge.

-Forhandlingene i denne konkurransen var i gang før pandemien oppstod. Den resterende del av forhandlingsrundene, inkludert kontraktsignering, ble derfor utført digitalt. Det var en lærerik tilbudskonkurranse og vi er glade for å gå seirende ut av den. Arbeidene med kontrahering av leverandører samt planlegging starter umiddelbart, sier Stoltz.

Entreprisen D31 Vognhall er en del av Bybaneutbyggingens byggetrinn 4 hvor det skal bygges et nytt anlegg for vognoppstalling av bybanevogner i fjell med et servicebygg i dagen. Arbeidene i denne entreprisen omfatter alle bn gningsmessige og bygningstekniske arbeider knyttet til oppføring av servicebygget. Videre er alle bygningsmessige arbeider og bygningstekniske arbeider i fjellhaller inkludert. Istandsetting av uteareal på ca. 1400m2 med opparbeidelse av uteareal, herunder landskapsarbeider, asfaltering, belysning, deler av VA anlegget mm. Kontrakten inkluderer også leveranse av sandingsutstyr for trikker.