Stoltz Entreprenør AS går 2017 positivt i møte

Fortsatt høy aktivitet innen rehab, men krevende marked. Stoltz Entreprenør AS forventer at den høye aktiviteten innen rehabilitering vil fortsette i 2017, men mener det vil være et krevende marked for bergensentreprenører i årene som kommer.

— I bergensområdet er det fortsatt god aktivitet i byggebransjen. Vi har sett en økt aktivitet innenfor rehabilitering i år og forventer en fortsatt høy aktivitet i 2017, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

Han påpeker imidlertid at markedet vil kreve mye av entreprenører fremover.

— Dette går blant annet på tøffere kvalifikasjonskrav og oppsatte kriterier for å kunne utføre arbeid, sier Stoltz.

Han sier det fremdeles er skarp konkurranse med mange aktører i markedet. I tillegg er digitaliseringen, som på mange måter vil revolusjonere bransjen, viktig å henge med på. Her ligger det store muligheter til å bli bedre, men man må vite hvordan man skal bruke verktøyene.

Et av de nyeste kriteriene fra politisk hold er kravene for bruk av lærlinger. Fra 1. Januar i år krever offentlige myndigheter at bedrifter i bransjen har lærlinger for å kunne vinne offentlige oppdrag.

Stoltz Entreprenør AS, som har tradisjon for å satse på lærlinger som en del av sitt samfunnsansvar og kultur, ser positivt på tiltaket til tross for visse ankepunkter.

— Det er positivt at myndighetene er oppmerksom på at hvis man skal beholde yrkesarbeidere i fremtiden må vi sørge for at det er lærlinger på byggeplassen, sier Stoltz.

God ordrereserve i alle avdelinger

Stoltz Entreprenør AS, som har spesialkompetanse innenfor rehabilitering, demolering og betongarbeid i tillegg til solid kompetanse innenfor hoved-og generalentrepriser, går inn i året med en god ordrereserve i alle avdelinger.

En annen satsning i 2017 vil være fortsatt fokus på LEAN i all ledd. Dette gjelder både internt i administrasjonen og i prosjektgjennomføring. I 2016 ble flere prosjekter styrt etter disse virkemidlene som skal gi bedre kontroll og forutsigbarhet på tid, kvalitet og pris. I tillegg skal selskapet bli bedre på læring og bruke dette til å utvikle seg videre.

— Vi er kommet et godt stykke videre med LEAN. Dette satser vi videre på i år, forbedringspotensialet ligger i å gjennomføre større totalentrepriser etter LEAN tankegangen fra start til slutt, sier toppsjefen.