Stoltz Entreprenør AS – En lærebedrift

Stoltz Entreprenør AS er stolt av å lære opp dyktige lærlinger innad i bedriften. Dette er en del av bedriftskulturen og en av måtene selskapet tar samfunnsansvar på. Men et sterkt press på kostnader i bransjen og et arbeidsmarked i endring byr på flere utfordringer.

— Det å kunne utdanne personer til en yrkeskarriere innen bygg og anlegg er viktig for vår bedrift, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

Det er fremdeles store utfordringer knyttet til rekruttering til bransjen. Politikerne har fortsatt en stor jobb å gjøre når det gjelder å promotere det som er en av Norges største næringer.

Bransjeansvar

Fra sommeren 2016 regner myndighetene med å ha innført nye regler om bruk av lærlinger i forskrift for offentlige anskaffelser. Den såkalte lærlingeklausulen skal være et virkemiddel som pålegger offentlige innkjøpere å velge tilbydere, norske og utenlandske, som tar med lærlinger på byggeprosjekter over en viss størrelse.
Stoltz Entreprenør AS er opptatt av at bransjen selv har en viktig rolle i å heve anseelsen til faget og ta sin del av ansvaret for å ta inn lærlinger som skal være en del av fremtiden. Selskapets entreprenøravdeling som driver med betongarbeider teller 38 mann. 8 av disse er lærlinger. Det er en andel på over 20%.

— Det er ikke sikkert man har lærlinger om 30 år, påpekte Vidar Hundvin, HR-sjef i Stoltz Entreprenør AS på et seminar for politikere i Hordaland i regi av NHO i Hordaland nylig. Under overskriften «Bli med på lærlingløftet i Hordaland» holdt Hundvin et innlegg med klare oppfordringer til myndighetene om at rammebetingelsene må bedres betydelig for at ikke lærlingepraksisen skal forsvinne eller at aktører er tvunget til kun å tenke profitt og ikke etikk og samfunnsansvar.

Dette er et økonomisk spørsmål. Hundvin understreket at et lærlingetillegg vil komme godt med, men det er ikke nok. Arbeidsmarkedet preges av mange utenlandske aktører, noen mer seriøse enn andre. Det beste økonomiske tilbudet vinner ofte offentlige anbudsrunder, og han oppfordret politikerne til å ta hensyn også til andre faktorer enn kun pris når de legger ut prosjekter på anbud.

— Vi skal levere til best mulig pris. Hvem tror dere vi konkurrerer med? spurte Hundvin politikerne og la til at det ofte er bedrifter uten faste ansatte, som leier inn billig arbeidskraft og som ikke bruker ressurser på lærlinger.

— Ofte er det prisen som avgjør. Ikke om man har fokus på miljø, HMS, lærlinger. Dette koster penger. Skal det gå på bekostning av vår etikk, moral og lønnskostnader for å få disse jobbene? spurte han.

Stadig noe å lære

Sebastian Hess (24) er lærling i betongfaget i Stoltz Entreprenør AS og har jobbet på prosjekter som Viken Amfi, Brennhaugen og Slettebakken. Han har gått i lære i 1 ½ år. Han sier det er stadig nytt å lære.

— Jeg trives veldig godt. Det er hyggelige kolleger og hjelpsomme folk her, og jeg føler at jeg utvikler meg hele tiden, sier Hess.