Stoltz skiller ut to nye selskaper for å rendyrke forretningsområder

Stoltz Entreprenør AS skiller ut to av sine spesialavdelinger i nye selskaper som et strategisk grep for å rendyrke ulike forretningsområder.

Stoltz Rehab og Stoltz Riving & Miljøsanering er de to nye selskapene som ble stiftet 1.1.2021. Begge selskapene er tidligere underavdelinger i Stoltz Entreprenør AS med samme forretningsområder.

— Vi mener det strategiske grepet vil hjelpe oss til å rendyrke våre forretningsområder, sier administrerende direktør i Stoltz Entreprenør, Per Christian Stoltz.

Stoltz Entreprenør AS vil fortsette med totalentrepriser, og med egne ansatte innenfor betongfaget. Selskapet ønsker å ta en større del av totalentreprisene på Vestlandet.

— Med den nye strukturen kan vi spisse satsningsområdene bedre og gjøre det mulig for selskapene å utvikle seg ulikt over tid, sier Stoltz.

Stoltz Entreprenør AS, Stoltz Rehab AS og Stoltz Riving & Miljøsanering AS eies av Stoltz Eiendom AS.

Stoltz gruppen gjennomførte høsten 2020 endelig generasjonsskifte da 4. generasjon Stoltz tok over full styring av gruppen.