Under utvikling

Nye og spennende boligprosjekter

Vi jobber kontinuerlig med nye og spennende prosjekter som ligger litt lenger frem i tid.
Her kan du lese om noen av prosjektene som jobbes med å realiseres på sikt.

Boligprosjekter under utvikling

Florvåg Utbygging