Stoltz Bolig AS fyller 15 år!

Denne måneden fyller søsterselskapet til Stoltz Entreprenør AS, Stoltz Bolig AS, 15 år!

Et eget boligselskap var en del av en naturlig utvikling som STOLTZ gjennom sine 111 år alltid har hatt. Fundamentet har vært entreprenørvirksomhet, men konsernet har vært innom andre forretningsområder knyttet til entreprenør- og anleggsvirksomhet i alle disse årene og tilpasset endringer i verden rundt oss.

For 15 år siden var det som nå stor etterspørsel etter boliger og vi ønsket med vår kompetanse i STOLTZ å være med på den spennende utviklingen. Vi har i denne perioden og i en turbulent verden bygget 193 boliger i regi av Stoltz Bolig AS. I tillegg har vi i samarbeid med andre aktører bygget 411 boliger; dvs. til sammen har vi vært med å skape over 600 boliger, alle flotte og tidsriktige prosjekter.

Visjonen «Stoltz Bolig oppfyller boligdrømmen…» og forretningsideen «Stoltz Bolig skal gjennom utbyggingsavtaler eller kjøp av eiendommer gjennomføre utvikling, bygg og salg av boliger som vil være etterspurte i markedet», oppsummerer det selskapet står for.

Avtaler om flere tusen boliger

– Langsiktige prosjekter er viktige. De krever mye av oss, men de sikrer både Stoltz Bolig AS og Stoltz Entreprenør AS jobber mange, mange år fremover. Vi har flere avtaler med grunneiere og har under utvikling mange tusen boliger i og omkring Bergen, sier styreleder i Stoltz Bolig AS, Anne Lie Stoltz.

Per Christian Stoltz er daglig leder i selskapet.