STOLTZ´ aller første lærling leder dagens program for lærlinger

Trond Johannessen begynte i lære i Stoltz i 1978 og tok fagbrev i 1980. Han var den aller første lærlingen i det som har utviklet seg til å bli en stolt opplæringstradisjon i selskapet.

Johannessen har hatt mange ulike roller i siden den gang. Han har vært dyktig og steget i gradene. Læring, forskalingssnekker, forskalingsbas, arbeidende formann og formann.

—Jeg har gjort alt mellom himmel og jord, sier han selv. Trond Johannessen

Etter han var ferdig med fagprøven og fikk fagbrev som forskalingssnekker, var han med på å bygge ankomsthallen på Flesland, han jobbet på Eidsvåg kirke og bygget boliger på Bønes. En av jobbene han husker best fra den gang, var Laksevåg Brannstasjon. Det var mye betong, og en krevende, men givende jobb, husker han.

Samtidig som han jobbet på Laksevåg Brannstasjon, jobbet han også på vi Hotel Norge. Nå er vi på begynnelsen av 1980-tallet.

—Det vi nå har revet, bygget vi den gangen, sier han.

I forbindelse med restaureringen av Hotel Norge i 2017 og 2018, hadde Stoltz Entreprenør AS en rekordstor rivejobb på prosjektet.

Ansvarlig for dagens lærlinger

I dag er Johannessen formann. Han er også ansvarlig for oppfølging av den enkelte lærling sammen med gjennomføring av læretid og læreprøver. Mens HR-sjef Vidar Hundvin er ansvarlig for den formelle og teoretiske delen, er Johannessens ansvarsområde den utøvende delen, der lærlingene skal gjennomføre oppsatte oppgaver.

Jeg er opptatt av å få mest mulig ut av hver lærling, sier han.

Johannessen er også opptatt av at miljøet skal være bra for lærlingene, at de skal bli en tett gjennom som jobber sammen, og han jobber hele tiden for å gjøre det bra program enda bedre.

—Det er viktig å bygge dem opp. De skal ha hver sin fadder og jeg har fokus på at lærlingene skal ha rett type arbeid, sier han.

Han sier at det er viktig for Stoltz at de har et bra program for lærlingene. Selskapet har lang tradisjon for å lære opp sine egne fagarbeidere, og har bygget opp en meget erfaren og kompetent arbeidsstokk.

Her kan du lese mer om lærlingeprogrammet i STOLTZ.