Satser på å forbli attraktive i 2015

2014 var et hektisk år for STOLTZ med en gunstig produksjonssammensetning og god aktivitet. Inneværende år ser spennende ut med mange viktige prosjekter, men er likevel noe preget av usikkerheten rundt økonomien for øvrig. Å tydeliggjøre bedriftens konkurransefortrinn står i fokus.

— 2014 har vært innholdsrikt og vi har hatt en aktivitet og en prosjektsammensetning som har vært mer gunstig enn den vi hadde i 2013, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

— Vi har hatt fullt belegg innenfor vår kjernevirksomhet på betongproduksjon, rehabilitering og demolering. I tillegg har vi hatt noe høyere innslag av total- og generalentrepriser der vi står for både egenproduksjon og styring av underentreprenører. Denne miksen ser vi gir gunstige resultater av, sier sjefen.

Betongproduksjonen fikk et løft i 2014 sammenlignet med året før. I løpet av 2014 produserte selskapet 885 tonn armering sammenlignet med 650 tonn i 2013 mens de produserte 8500 m3 betong i samme år, opp fra rundt 8000 m3 i 2013.

Spesialavdelingene i Stoltz Entreprenør AS, Demolering og Rehab, leverte solide resultater og holdt en høy aktivitet gjennom året. Demolering gjennomførte 160 prosjekter i løpet av fjoråret, mot rundt 165 i 2013. Rehab gjennomførte 180 prosjekter i 2014 mot rundt 160 i 2013.

Bolig på kort og lang sikt

I Stoltz Bolig AS har det også vært bra aktivitet. De siste 20 leilighetene i Gartnerhagen Minde ble overlevert kjøperne sommeren / høsten 2014, og i Fyllingsdalen på Brennhaugen, et prosjekt i samarbeid med Vestbo AS, går produksjonen for fullt på byggetrinn 2. 37 nye leiligheter skal overleveres i løpet av 2015. Byggetrinn 3 skal stå ferdige i 2016.

— I tillegg til dette prosjektet er det flere prosjekter med et lengre perspektiv som er under utvikling. Både Florvåg og Dyngeland utbygging er spennende prosjekter som vil videreutvikles i 2015, sier Stoltz.

2015 blir et spennende år for STOLTZ med mange viktige prosjekter som allerede er i gang, samt en del som er på tegneblokken, både for Stoltz Entreprenør AS og Stoltz Bolig AS, ifølge Stoltz.

— Perioden fremover blir spennende. Uroen innenfor oljebransjen merker vi foreløpig ikke så mye til hos oss, men dette vil nok endre seg. Det blir derfor veldig viktig for oss å fortsette arbeidet med god produksjonsplanlegging og utførelse, sier Stoltz og legger til at dette vil sikre at selskapet opprettholder sin konkurranseevne i markedet og at det fortsetter å være en solid entreprenør for krevende kunder i tiden fremover.

LEAN som konkurransefortrinn

STOLTZ har det siste året fokusert innsatsen sin på ”LEAN construction” eller ”trimmet bygg” med mål om å oppnå konkurransefortrinn og gode resultater for både kunder og selskapet. Kort sagt går denne tankegangen ut på å forbedre produksjonen med fokus på økt flyt og en mer strømlinjeformet produksjon. Å lære fra erfaringer, spesialisering og kompetanseutvikling, organisering og gjennomføring er viktige nøkkelord.

— Her har både vi og bransjen et stort forbedringspotensial, sier Stoltz.

Klart definerte mål for produktivitet og kundetilfredshet er en forutsetning for en effektiv produksjon, og her ligger mye av kjernen. Involvering av alle nivåer står sentralt, og vektlegger hvordan man kan utvikle seg til å operere sammen for å oppnå optimale resultater.

I betongproduksjonen i Stoltz Entreprenør AS har lean tankegangen allerede fått et godt fotfeste. Brennhaugen er det første prosjektet der alle utførende fagområder har fulgt denne tankegangen

—Erfaringene herfra viser en god produksjon, færre feil og bedre engasjement fra de utførende entreprenørene, sier Stoltz.

I 2015 vil selskapet fortsette å videreutvikle seg innenfor dette prinsippet, og Stoltz tror det vil bli en økende etterspørsel etter selskaper som besitter denne kunnskapen.

— Dette er viktig for å bedre produksjonsprosessene våre og for å styrke konkurranseevnen. Det vil overraske meg dersom byggherrer ikke etterspør mer av dette fremover, og vi ønsker å forbli attraktive i markedet, sier sjefen.

En sprek 110-åring

I 2015 fyller Stoltz Entreprenør 110 år. Det finnes ikke et annet selskap like stort som Stoltz Entreprenør AS i denne bransjen som har holdt på like lenge. En utholdende og sprek 110-åring, med andre ord.

Gratulerer!