Innkjøpsleder i Stoltz

Liker å se sporene etter Stoltz

Innkjøpsleder i Stoltz, Rikke Bentzon, liker å jobbe i et selskap som setter spor etter seg i Bergen by.

— Jeg føler meg privilegert over å få mulighet til å være en del av et selskap som i stor grad preger Bergen. Jeg synes det er kjekt å se bygg i byen som Stoltz har levert, sier Bentzon.

Hun startet i Stoltz i mars i år. Det som slo henne når hun traff andre ansatte, var den stoltheten de har til sluttproduktet.
— Det liker jeg å se, det eierskapet og den stoltheten. Det er kjempeviktig.

Bedre innkjøpsprosesser

Innkjøpsprosessene i Stoltz har siden Rikke startet blitt forbedret og profesjonalisert, både på prosjektnivå og på bedriftsnivå.
— For prosjektene fungerer jeg som en støtte. Jeg skal sikre at vi har innkjøpsplaner, alle nødvendige avtaler og garantier på plass i tillegg til å sørge for at vi får de beste betingelsene vi kan på de ulike prosjektene, sier Bentzon.

Hun er den som skal ha kontroll på alle avtalene og vite når de bør reforhandles.

— På bedriftsnivå er det viktig at vi har de beste betingelsene vi kan få. Slik kan vi sikre at vi er konkurransedyktig i en anbudsfase og dette vil også øke den total lønnsomheten i bedriften.
En innkjøpsleder skal med andre ord snu på kronene, sikre at selskapet sitter får mest mulig for hver krone og at man sitter igjen med så mye som mulig fra hver krone som kommer inn.

Fra olje til bygg og anlegg

Etter studier i økonomi, finans og ledelse og 2 år i arbeidslivet i London, jobbet hun i Berenberg i Bergen, et leverandørselskap til Statoil.. Når tidene ble usikre i oljen, ønsket hun seg til en annen bransje. Bygg og anlegg var førstevalget.
— Jeg liker når det er noe håndfast. Jeg må vite hva er det jobben fører til. Jeg trodde det kom til å bli tøft å skifte bransje, men de to industriene har ganske mange likhetstrekk i praksis, sier Bentzon.