Tertnes Videregående Skole

Nybygg og ombygging på Tertnes VGS

Stoltz Entreprenør AS hadde i 2018 totalentreprise på Tertnes VGS. Her bygget vi om eksisterende bygningsmasse og oppførte i tillegg et nybygg slik at skolen doblet seg i størrelse.

Å kombinere nybygg og rehabilitering er utfordrende, men er en kompetanse som Stoltz Entreprenør AS har bygget opp over mange år. Stoltz Entreprenør AS har den unike muligheten til å kombinere flere fagområder, og på dette prosjektet var alle selskapets spesialavdelinger i sving.

Tilbygget er på 5 700 m², og bygget har nå et bruttoareal på rundt 12 000 m².

Bilder av prosjektet

Film av byggeprosessen på Tertnes