Os Aktiv

Stoltz Entreprenør AS er totalentreprenør på Os og bygger et nytt bygg for Os ungdomsskole.

Det gamle bygget ble først revet og det ble gjort plass for et nytt flerbruksanlegg.

Bygget er 4 etasjer og på rundt 3700 m2. Det skal i hovedsak inneholde parkering, undervisningsrom, grupperom for skole og kulturskole, flerbrukshall med scene og tilhørende funksjoner.

Områder på skoleplassen og rundt nybygget skal også opparbeides.

Prosjektet forventes ferdigstilt i mars 2020.