Bergen Kjøtt

Fasderehabilitering Bergen Kjøtt

Stoltz Entreprenør AS har totalrenovert fasaden på Bergen Kjøtt. Bygget har fått tilbake den opprinnelige fargen fra da det ble brukt som margarinfabrikk på 1930-tallet.

I 2019 vedtok Bystyret å opprette en stiftelse for å sikre Bergen Kjøtt til kunst- og kulturformål.

Stoltz Entreprenør sin spesialavdeling Rehab har stått for jobben, og har lang erfaring med eldre og verneverdige bygg, såvel som av nyere dato.

Jobben ble ferdigstilt i januar 2020.