Stend jenteinternat

Historisk på Stend

Stoltz Entreprenør AS ferdigstilte i 2014 en omfattende ombygging og restaurering av det historiske jenteinternatet på Stend Vgd skole.
Dette var i hovedsak en tømmerjobb i kombinasjon med mindre betongarbeider.

Resultatet ble et flott bygg tilrettelagt for elever med hverdagslivstrening!

 

Totalrestaurert

Bygget ble oppgradert i tillegg til at det ble totalrestaurert innvendig. Utvendig ble all kledning fjernet, vegger rettet opp, etterisolert og ny kledning med samme bordtykkelse som den gamle kledningen fra 1933 ble lagt. I tillegg laget man en dreneringsgrøft rundt bygget og etterisolerte også hele grunnmuren.

På dette prosjektet ble også en del eldre detaljer på bygget beholdt, slik som hovedinngangen og de flotte smijernstrappene.

Resultatet ble et flott bygg tilrettelagt for elever med hverdagslivstrening!

Historisk grunn

Under 2. Verdenskrig bygget tyskerne en leir i området rundt gården på Stend og Stend stasjon.
De okkuperte også bygninger i nærområdene, og mest sannsynlig også deler av skolen eller internatet, ifølge informasjon fra Hordaland fylkeskommune.

Området ved Stend / Fanafjorden var viktig for forsvaret av Bergen, så det var plassert flere avdelinger samt bygget ulike forsvarsverk rundt Kalandsvannet / Titlestad / Stend / Fanahammeren og Krokeide.

Etter krigen ble de fleste byggene revet mens de resterende ble overtatt av Stend jordbruksskole. Hovedhuset fra 1860 årene ble fredet så tidlig som i 1924.

Bilder av prosjektet