Kjebogen Kai

Tilbake til røttene

Algaard & Stoltz, starten på Stoltz Entreprenør AS, startet sin virksomhet i 1905 med å bygge kaier. Ved prosjektet Kjebogen kai gikk selskapet tilbake til røttene. Her skapte naturens elementer utfordringer.

Grunnarbeidet begynte i mai 2017 med utsprenging av 40 000 kubikk med fast fjell. Sjøen ble fylt inn med masser for å lage kaifronten og ble det foretatt dypkomprimering av utfylt område. Her brukte man en maskin med et fall lodd på 22 tonn som man slapp fra 11 meters høyde for å komprimere massene helt ned til bunns. Her har det vært sjøarbeid med undervannsutsprengning, mudring av seilingslei med 4500 kubikk og miljøtildekking av forurenset havbunn 2000 m2.