Bjerknes Plass

Betongjobb på Bjerknes Plass

Et stort produksjonsapparat med mange menn i sving, liten plass og fokus på kvalitet og perfekte betongoverflater.
På Bjerknes Plass har ingenting vært overlatt til tilfeldighetene.

Stoltz Entreprenør AS har hatt ansvaret for plasstøpt betong og stål på prosjektet hvor det totalt er 2 byggetrinn med 107 leiligheter fordelt på 3 blokker.

Kompleks jobb

— Vi er fornøyd med leveransen vi har gjort, sier prosjektleder i Stoltz Gruppen Thor Stian Sletten.

— Det har vært en stor og kompleks jobb, med fokus fra byggherren på kvalitet og overflater. I perioder har vi hatt over 30 mann og 2 tårnkraner i full drift, sier Sletten og legger til at det har vært mange logistiske utfordringer da det har vært et stort produksjonsapparat i sving, men liten plass å jobbe på.

Under hele tomten er det i tillegg et nedgravd garasjeanlegg som Stoltz Entreprenør AS har produsert.

Neste byggetrinn

Selskapet har også hatt en egen kontrakt på neste byggetrinn hvor det ble støpt fundament for tørrmur og murkrone.

Sletten er fornøyd med resultatet

— Dette var en fin jobb i ulendt terreng, det liker vi. Vi er fornøyd med resultatet, spesielt murkronen ble veldig fin, avslutter Sletten.

Bilder av prosjektet