Alversund bro

Utfordrende betongjobb

Gangbroen i Alversund var en spennende og utfordrende betongjobb, og her gikk funksjon og estetikk hånd i hånd.

Oppdraget ble utført som underenteprenør for Mesta Drift, og broen stod ferdig i mai 2012.

Bilder av prosjektet