Møhlenpris Park

Møhlenpris Park i O.J Brochsgate

I O.J Brochsgate på Møhlenpris ble det bygget 22 leiligheter mellom 50 og 100 m2 samt 12 hybelleiligheter.
Innflytting fant sted i 2006, og beboerne kan nyte godt av en sentrumsnær beliggenhet.

Bilder av prosjektet