Personvern / cookies

Personvernerklæring for STOLTZ

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Ansvarlig

STOLTZ er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes om deg av oss.

Formål og personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn og telefonnummer.

Lagring av personopplysninger er knyttet til henvendelser som besøkende på www.stoltz.no registrerer via kontaktskjema. Registrering av informasjon i kontaktskjema er frivillig. STOLTZ benytter denne informasjonen for å komme i kontakt med de som ber om å bli kontaktet.

I kontaktskjema innhentes og lagres opplysninger som navn på kontaktperson/bedrift, e-post, telefon-/mobilnummer. Det er kun STOLTZ som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

Innsyn og endring

I henhold til personopplysningslovens § 18 har en krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en henvendelse til STOLTZ. Dersom registrerte opplysninger ikke er feil eller ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. STOLTZ lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i å få informasjonskapsler lagret i nettleseren din.

Når du besøker stoltz.no bruker vi et verktøy, Google Analytics, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Informasjonskapslene blir ikke knyttet til deg som enkeltperson. En IP-adresse er definert som personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. STOLTZ benytter Google Analytics sin funksjon for å anonymisere IP-adressen før informasjonen blir lagret. Den lagrede IP-adressen kan derfor ikke bli brukt for å identifisere en enkelt bruker.

stoltz.no lagrer følgende informasjonskapsler i nettleseren din:

Navn: _ga
Informasjon: Informasjonskapsel for Google Analytics for å generere statistikk over hvordan brukeren benytter seg av nettstedet.
Utløpstid: Ett år

Navn: _gid
Informasjon: Informasjonskapsel for Google Analytics for å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som besøkes..
Utløpstid: Ett døgn

Navn: _gat
Informasjon: Informasjonskapsel for Google Analytics for å begrense forespørselsfrekvensen.
Utløpstid: Ett minutt

Du kan selv velge hvordan informasjonskapslene administreres. Les mer om hvordan det gjøres her.