Lærlinger

Vi satser på Lærlinger

STOLTZ satser på rekruttering av nye, dyktige fagfolk til bransjen. I nært samarbeid med BYGGOPP har vi et solid opplegg for lærlinger innen betongfaget.
Gjennom grundig opplæring, oppfølging og testing underveis, sikrer vi høy kvalitet i utdanningen frem til avlagt fagprøve.
Vi har alltid medarbeidere under opplæring og oppfordrer derfor lærlinger i betongfaget til å ta kontakt med oss!

Veien dit

Veien til bygg- og anleggsfagene går via grunnkurs byggfag. Mange med erfaring som fagarbeider velger senere å videreutdanne seg til ingeniør. Erfaringen som fagarbeider gir en praktisk og realistisk tilnærming til oppgavene.

Teknisk fagskole er ofte en naturlig videreutdanning for fagarbeideren, og gir kompetanse som fagtekniker og mellomleder. Teknisk fagskole er også et springbrett til ingeniørstudier. Som lærling hos Stoltz Entreprenør AS kan vi love deg ryddige forhold, planmessig opplæring og en trygg og god arbeidsplass.

Antall yrker og arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsnæringen gjør at de aller fleste vil finne noe de liker og trives med. Du som lærling bestemmer selv hva du vil drive med — og hvor langt du vil nå. Mye av arbeidet er organisert som lagarbeid, der den enkelte aktivt får bidra med sine fagkunnskaper. Samtidig stilles det meget høye krav om at den enkelte fagarbeider må være i stand til å vurdere og ta beslutninger på egen hånd.

Velger du et av de mange spennende bygge- og anleggsfagene i entreprenørbransjen, blir du med i et stort fellesskap av dyktige og profesjonelle yrkesutøvere som er sikret arbeid for all fremtid.

Produksjonen ute på byggeplasser og anlegg involverer både spesialarbeidere og hjelpearbeidere uten full fagopplæring, men hovedtyngden utføres av fagarbeidere innenfor mer enn 30 forskjellige fag, håndverkere med mesterbrev, teknikere og arbeidsledere, ingeniører, sivilingeniører og økonomer.

Velkommen til Stoltz Entreprenør AS!

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for landets ledende entreprenører, og er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EBA arbeider for at ungdom skal bli oppmerksom på de yrkesmuligheter Bygg og Anlegg byr på både når det gjelder fagarbeid og videreutdanning på ingeniørnivå. Aktiv og langsiktig rekrutterings- og utdanningspolitikk og systematisk etter- og videreutdanning er noe av det vi driver med.