HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Stoltz Entreprenør AS setter store krav til seg selv og sine samarbeidspartnere også når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

Selskapet skal gjøre alt det som er nødvendig for at liv, helse og miljø vernes. Vi skal være en god bidragsyter for våre byggherrer og samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap oppnår gode resultater innen HMS.

Hva betyr internkontroll for STOLTZ?

Internkontroll er helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid satt i system. Alle ansatte skal føle at de blir tatt vare på og at hver enkelt er en ressurs for bedriften. Dette innebærer at arbeidsplassen er så trygg som mulig og at den enkelte ansatte er hensiktsmessig utstyrt.

Vi legger stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og atmosfære som fremmer trivsel, trygghet, solidaritet og samarbeid. Det blir også lagt vekt på den enkeltes muligheter og interesse for videreutvikling og utdanning både faglig og sosialt.

Vi tar ingen snarveier når det gjelder sikkerhet og miljø, og arbeider aktivt for å opprettholde en forebyggingskultur der liv, helse og miljø blir godt ivaretatt.

Hvorfor internkontroll?

Trygghet og trivsel i arbeidet fremmer arbeidsglede, innsats og produktivitet. Det skaper et godt renommé og tillit fra andre bedrifter, noe som er grunnleggende for å lykkes i et krevende marked.

Det oppnås også en betydelig økonomisk gevinst som følge av redusert antall ulykker og skader og derved lavere sykefravær. Et godt sosialt miljø vil dessuten medvirke til lavere fravær.

Gjennom forebyggende aktiviteter og god medvirkning fra alle ansatte skaper vi en god arbeidsplass for alle.

Velkommen til et trygt samarbeid med STOLTZ!