Historie

Tilbake til 1905

Stoltz Entreprenør AS er en av Bergens ledende entreprenørbedrifter med lange tradisjoner.

Bedriften bygger i dag på det gode fundamentet som grunnleggeren Christian «Skjeggen» Stoltz la under etableringen i 1905. Bedriftshistorien til det som i starten het «Algaard & Stoltz» og senere «Stoltz Røthing AS» inneholder mange spennende prosjekter og hendelser som har vært viktig for bedriften, dens medarbeidere, for Bergen by og for landet forøvrig.

Etablerer Christian var blant annet medvirkende til oppstarten av den landsdekkende entreprenørforeningen EBA.

De tidligste år

Christian Stoltz senior kom hjem fra Tyskland med utdannelse, erfaring og en slump med arvepenger fra en tante i Venezia i bagasjen. Sammen bidro dette til begynnelsen av det som i dag utgjør STOLTZ da Christian 27 år gammel kjøpte seg inn i Algaard & Bugge – og som da ble Algaard & Stoltz.

Starten på selskapet ble dermed lagt i årene da Norge ble et fritt land, noe som brakte med seg utbygging og en optimistisk holdning til fremtiden.

Christian var med på gjenreisningen av Ålesund etter den store brannen i 1904, og bygget en ny kai i byen. Kaibygging og blokksteinskaier ble etterhvert en spesialitet for Algaard & Stoltz, og det ble bygget langs kysten fra Egersund i Sør til Harstad i nord.

Eventyret i Tyssedal/Odda

I årene 1906-08 var det store eventyret i Tyssedal/Odda hvor de bygget store demninger i fjellet og steinkaier for utskipning av produktene.

AS Stoltz Røthing & CO

Havnekontrollør Hilmar Røthing i Haugesund entret banen i 1913 og selskapet ble etterhvert hetende AS Stoltz Røthing & CO. CO var dykkersjef Oscar Andersen. Helt tilbake til disse årene fungerte selskapet som hovedentreprenør med flere underentreprenører.

Bildet under er fra bygging av kai 1914 i Narvik: Hest var den viktigste formen for transport.

Krigsårene ble ikke enkle. Det ble uført arbeider på flyplassen på Herdla, og tyskerne konfiskerte mye utstyr. Christian fikk en bot etter krigen. Årene etter var det «business as usual» og bedriften satset på produksjon av ferdigbetong fra 1946. Snart kom også sønnen Per Stoltz inn i bedriften. I 1957 døde Christian Stoltz senior.

Tredje generasjon sønn, Christian Stoltz, entret banen i 1971 etter studier i Storbrittannia, og han tok offisielt over butikken i 1978. Per Stoltz døde i 1984.

Selskapet ble etterhvert delt i to – Stoltz Betong og Stoltz Røthing. Betongselskapet ble i 1989 solgt til Aker Betong (NorBetong) og man kunne rendyrke og satse mer i entreprenørselskapet.

Flere prestisjeoppdrag

I 1955 fikk selskapet det prestisjefylte oppdraget med å bygge Puddefjordsbroen som åpnet i 1957. I 1999 ble tvillingbroen, som ble bygget sammen med den gamle, åpnet for trafikk.

Brobyggingen i 1957 foregikk uten bruk av avanserte kraner og utstyr som vi kjenner i dag. Likevel var byggetiden i 1957 og 1999 omtrent den samme. Da den første broen stod ferdig var den landets lengste med et fritt spenn på 152 m og en fri seilingshøyde på 28 m. Broens totale lengde var 436 m, et ikke ubetydelig ingeniørarbeide i 1957.

Noen år senere hadde Stoltz Røthing AS ansvaret for betongarbeidene på Grieghallen – et arbeid selskapet vant den gjeve «Betongprisen» for i 1979.

100-årsjubileum

I 2005 feiret STOLTZ 100 år. Her kan du se en film som ble produsert i forbindelse med markering av 100-årsjubileet.

Moderne tider

Stoltz Bolig AS ble opprettet i 2001 for å spesialisere seg på utvikling og salg av boliger. Selskapet har siden sin fødsel levert og bygget flere attraktive boliger i Bergen og omegn, og er kontinuerlig involvert i eller ansvarig for utbyggingen av flere boligprosjekter.

STOLTZ og dets selskaper har vært gjennom noen omorganiseringer og endringer. Stoltz Eiendom AS driver med kjøp, salg og utleie av eiendom til næring og det private, og er morselskapet til Stoltz Entreprenør AS og Stoltz Bolig AS.

Et nytt generasjonsskifte er gjennomført. Fjerde generasjon sønn, Per Christian Lie Stoltz, tok over driften av selskapet i 2011. Noen år tidligere overtok Per Christian sammen med Christian Stoltz` to andre barn, Margarethe Kielland Stoltz og Aasa Christine Stoltz, eierandeler i selskapet og er i dag aktivt involvert i selskapet gjennom bla styrearbeid og aktivt eierskap.