Åpenhetsloven

Respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og åpenhet om vårt arbeid med dette for allmennheten er en viktig del av STOLTZ sine etiske retningslinjer, og er en integrert del av våre styrende prinsipper. Vi jobber kontinuerlig og systematisk for å integrere respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle våre prosesser; ved anskaffelser, valg av leverandører og forretningsforbindelser, kontraktsoppfølging, virksomhetsendringer, rekruttering, dialog med interessenter mv.

Informasjonsforespørsler rettes til firmapost@stoltz.no.
Merk henvendelsen med Åpenhetsloven.
Informasjonsforespørsler besvares normalt innen 3 uker.

Vedlegg: Redegjørelse åpenhetsloven