Møt lærlingene i Stoltz Entreprenør AS

Stoltz Entreprenør AS har siden 1978 hatt lærlinger i betongfaget. Nå er nye lærlinger på plass for å ta del i det som har blitt en stolt læretradisjon i bedriften. Vi mener dette er et samfunnsansvar, og savner et større fokus på dette i bransjen som helhet.

 

Fra venstre: Robin Lillemoen, Tobias Eide, Rocel Tolentino, Isac Jørgensen, Henrik Nilsen, Kibrom Semere.

 

—Vi satser på lærlinger, det er en det av vårt samfunnsansvar, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz. Han understreker at ved å trene opp og utdanne egne fagarbeidere, sikrer selskapet seg også solid kvalitet i arbeidet.

—Når vi har egne lærlinger, får vi også de dyktigste fagarbeiderne. Med et ensidig fokus på pris vil byggherren ende opp med variabel kvalitet. Hos oss kan man være trygge på at man får god kvalitet i tillegg til at man er med på å sikre sine barn arbeid i bransjen, sier Stoltz.

Svenn Erdal, driftsleder for betong i Stoltz Entreprenør AS. Han er ansvarlig for å overse at alle lærlingene får den oppfølging de til enhver tid har behov for.

—Lærlingene er fremtidens arbeidskraft. Det koster jo litt, og krever sin organisasjon, men det er en del av det totale samfunnsøkonomiske bildet, sier Erdal.

Det er mye innleid arbeidskraft i byggebransjen, og prisene presses som et resultat nedover. Men skal man opprettholde kvalitet og solide fagarbeidere, bør fokuset på kvalitet og samfunnsnytte øke.

—Vi har jo en felles interesse, både utbygger og entreprenør, i å utvikle nye fagarbeidere.

Stoltz Entreprenør AS oppfordrer derfor private byggherrer til å ta del i dette samfunnsansvaret i større grad enn i dag.

—Dersom de private utbyggerne ikke tar sin del av ansvaret, mister vi grobunn for å satse på lærlinger. Og det er jo dette som er kjernekompetansen, sier Erdal.

Profesjonelt program

HR-sjef Vidar Hundvin er ansvarlig for den formelle og teoretiske delen for lærlingene samt å tilrettelegge for det formelle samarbeidet med opplæringskontoret Byggopp.

Det er 45 ansatte fagarbeidere på betongavdelingen i Stoltz Entreprenør AS. 6 av disse er i dag lærlinger.

Stoltz Entreprenør AS har standardisert lærlingeløpet og jobber stadig med å profesjonalisere det.

—Lærlingene skal bli tatt godt imot hos oss. De har faddere og ledere som følger opp utviklingen, som sørger for at de har meningsfulle oppgaver. Lærlingene blir gjerne flyttet på slik at de kommer innom alle aspekter i faget ute i produksjon. De skal innom alle læreplanmålene, slik at det blir best mulig forberedt til den endelige fagprøven, sier Hundvin.

Underveis har de også mini fagprøver for å teste kunnskapen sin og ev korrigere kurs.

Selskapets aller første lærling var Trond Johannessen. Han begynte i lære i Stoltz i 1978 og tok fagbrev i 1980. Johannessen har hatt mange ulike roller i siden den gang og steget i gradene. I dag er han formann i bedriften, og faglig leder for lærlingene. Her kan du lese mer om Trond.