LEAN – En kontinuerlig læringsprosess

Målet med LEAN Communications er å øke konkurranseevnen og lønnsomheten gjennom eliminering av sløsing. STOLTZ har hatt en bratt læringskurve og har etablert systemer som skal sikre at man fortsetter å bli bedre – hver dag.

— Vi har opparbeidet oss en ganske bred forståelse i firmaet om hva LEAN innebærer nå. Med dette arbeidet er slik at jo mer du forstår, jo flere områder oppdager man som kan gjøres bedre enn det vi gjør i dag. Oppgaven blir større etter hvert, sier administrerende direktør i Stoltz Entreprenør AS Per Christian Stoltz.

Stoltz synes det er viktig å påpeke at endring kommer ikke over natten. Dette er kulturendring i praksis.

— Vi blir aldri ferdige. Vi kan alltid bli bedre! Det er noe som tar tid, og tid har vi, sier han.

Eierskap til planen

Det er en utfordring på store prosjekter å samle planleggingen for alle involverte og at alle fag har eierskap til planen. LEAN sikrer slik planlegging på en måte som gir forutsigbarhet, flyt og økt lønnsomhet.

Stoltz er forbøyd med hva firmaet fikk til på prosjektet på Aasegården hvor alle avdelinger var involvert i å bygge byens nye treningssenter, SiB City, i sommer. Her var marginene ekstremt knappe.

— Dette prosjektet har utmerket seg. Det har vært et kjempestort fokus på planlegging fordi det rett og slett ikke var mer tid tilgjengelig, sier Stoltz og utdyper:

— Målet er jo å gjøre et prosjekt billigere og bedre for oppdragsgiver. Da må vi jobbe mer effektivt, fortsette å være konkurransedyktige og jobbe for å bli best i klassen, sier han.