Lærlingeløpet i Stoltz

Stoltz Entreprenør AS har lang tradisjon for å utdanne egne fagarbeidere gjennom sin lærlingeordning. Nå skal selskapet finpusse og perfeksjonere lærlingeløpet.

I nært samarbeid med Byggopp har Stoltz i mange år hatt opplæringer for lærlinger innen betongfaget, og i 2017 ansatte selskapet sin første lærling i murerfaget. Gjennom grundig opplæring, oppfølging og testing underveis, er målet å sikre høy kvalitet i utdanningen frem til avlagt fagprøve.

Fra A til Å

Veien til bygg- og anleggsfagene går via grunnkurs bygg- og anleggsteknikk, og for å bli betongarbeider eller murer må man ta VG2 Byggteknikk. Hovedløpet er 2 år i lære, men det er også mulig å tegne lærekontrakt på 3- eller 4-årig løp, med teoriundervisning underveis.

Teknisk fagskole er ofte en naturlig videreutdanning for fagarbeideren, og gir kompetanse som fagtekniker og mellomleder. Mange med erfaring som fagarbeider velger senere å videreutdanne seg til ingeniør, og teknisk fagskole kan være et springbrett til dette.

Antall yrker og arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsnæringen gjør at de aller fleste vil finne noe de liker og trives med. Mye av arbeidet er organisert som lagarbeid, der den enkelte aktivt får bidra med sine fagkunnskaper. Samtidig stilles det høye krav om at den enkelte fagarbeider må være i stand til å vurdere og ta beslutninger på egen hånd.

Produksjonen ute på byggeplasser og anlegg involverer både spesialarbeidere og hjelpearbeidere uten full fagopplæring, men hovedtyngden utføres av fagarbeidere innenfor mer enn 30 forskjellige fag, håndverkere med mesterbrev, teknikere og arbeidsledere, ingeniører, sivilingeniører og økonomer.

Fadderordning

I utgangspunktet skal hver lærling i Stoltz få en fadder som skal følge dem gjennom læreperioden.

Faglig leder i Stoltz Entreprenør AS, Trond Johannssen, har kontroll på fadderne og utviklingen til læringene.

Driftsleder for betong, Svenn Erdal, har ansvaret for lærlingene på det mer operative planet. Han er klar på at lærlingene er veldig viktig for Stoltz.

— Læringene er fremtiden vår. Vi må forme og utvikle dem, det er de som skal drive betongavdelingen videre på sikt. Her kommer nye ideer og ny inspirasjon, påpeker Erdal.

— Vi skal lære dem opp i egen bedrift og gi dem den kulturen som vi er så stolte av å ha. Her kan vi løfte oss enda noen hakk, ha det enda kjekkere på jobb, være enda mer positive mot hverandre og skape en enda bedre teamfølelse, sier han.

HR-sjef i Stoltz, Vidar Hundvin, har det overordnede ansvaret for å ansette og ta vare på lærlingene.

— Bedriftens ordrereserve og opplæringsmuligheter er avgjørende ved inntak av lærlinger, og normalt ønsker vi å ha 5-6 løpende lærekontrakter i betong, og 1-2 i murerfaget. Vår forbedrede modell for lærlingoppfølging utarbeides i disse dager, og vil bli prøvd ut til høsten, sier Hundvin.

Veien til fagprøve for lærlingen

  • 2 år
  • 3 mini-fagprøver, en ca hver 6. måned. Først blir lærlingene gitt en relativt enkel oppgave, og etterhvert som de avanserer i systemet får de tyngre og tyngre prøver. Mini fagprøvene utføres fortrinnsvis i produksjon, ev på lageret i Godvik.
  • Endelig fagprøve etter 2 år