Innlegg i kategorien "Folk i Stoltz"

Innkjøpsleder i Stoltz

I kulissene hos en entreprenørbedrift

Liker tempoet i entreprenørbransjen

Liker å se resultater

Bratt læringskurve

Forskaling er spesialiteten

Brokk-spesialisten

Problemløseren på Rehab

Variert hverdag på lageret