Innlegg i kategorien "Folk i Stoltz"

Møt lærlingene i Stoltz Entreprenør AS

STOLTZ´ aller første lærling leder dagens program for lærlinger

Driftsleder med fokus på lagånd

Innkjøpsleder i Stoltz

I kulissene hos en entreprenørbedrift

Liker tempoet i entreprenørbransjen

Liker å se resultater

Bratt læringskurve

Forskaling er spesialiteten

Brokk-spesialisten

Problemløseren på Rehab

Variert hverdag på lageret