God trend så langt i 2015

Så langt har 2015 vært et begivenhetsrikt år for STOLTZ, med jubileumsfeiring og mange og varierte oppdrag. Konkurransen øker imidlertid, så fokuset fremover er fortsatt satsning på Lean, god planlegging av hver enkelt jobb, en god porteføljesammensetning og fortsatt satsning på sunn og god drift.

— Året 2014 og hittil i 2014 har vært bra resultatmessig. Dette er noe vi bør være stolte av. Vi fortsette er god trend fra fjoråret i år, uttalte Per Christian Stoltz, administrerende direktør i Stoltz Entreprenør AS på sommerlunsjen til de ansatte i slutten av juni og roste alle de fremmøtte for sitt bidrag til de gode resultatene.

Per Christian la også vekt på at 2014 var et veldig godt år med tanke på prosjektsammensetningen.

— Det var en fornuftig prosjektportefølje og aktivitetsnivå totalt sett for bedriften, sa han.

Han sa videre at selskapet har heller ikke hatt noen store tapsjobber som har dratt ned resultatene, noe som ofte kan gjøre den store forskjellen.

— Mitt inntrykk er at det er bedre planlegging av jobbene som har hjulpet til å unngå slike tapsjobber, i tillegg til kvaliteten på arbeidet som er gjort. Det å ta ting opp igjen, gjøre ting to ganger, koster mye penger, og det har vi unngått i stor grad det siste året, sa han.

Per Christian la imidlertid ikke skjul på at konkurransen øker, og at man må ha fokus på å skaffe jobber av en viss størrelse.

— Det er stor konkurranse, det merker vi godt nå. Det er mange om benet. Det handler om å treffe med prisen, ha en god plan.

Lean et steg videre

STOLTZ har de siste årene satset på Lean prinsippene, og fortsetter dette i tiden fremover. Nå bringes mye av lærdommen ute fra prosjektene opp på ledernivå.

— Vi må ta Lean et steg videre. Ute på byggeplassene er det mange gode initiativ, så det er mer å hente ved å bringe dette bedre inn på ledelsesnivå. Slik sikrer vi at de gode tiltakene som er gjort ute på byggeplassene tas med videre, understreker Per Christian.

HR-sjef Vidar Hundvin utdypet den videre satsningen på Lean.

— Nå skal ledere og prosjektledere være med. Nå skal dette bli en del av flere sin hverdag for å få en mer effektiv produksjon, sa Vidar.

— Det handler om å korte ned produksjonsprosesser slik at alle tjener penger, har det gøy sammen og at man har fornøyde folk ute i produksjonen. Det krever en endring, sa han og la til at dette kan bli utfordrende og krevende, men vil gi gode resultater.

Leder for Rehab hedret

HR-sjef Vidar Hundvin, Administrerende Direktør Per Christian Stoltz og styreleder Anne Kristin Lie Stoltz gratulerer Espen Halland med sin fortjenestepris.

Avdelingsleder for Rehab, Espen Halland, fikk på sommerlunsjen medalje for lang og tro tjeneste. Hele 30 år har han vært ansatt i bedriften!

— Hvis pulten din er et bilde på hvordan det er i hodet ditt er du veldig organisert, sa Per Christian og la til:

— Dersom man hadde forsøkt seg i Espen sin jobb én dag, tror jeg man hadde fått seg en aha opplevelse. Det er mye koordinering og litt av et puslespill som skal på plass for å organisere hverdagen i denne avdelingen.

STOLTZ gratulerer Espen med medalje og en god jobb!

STOLTZ ønsker også alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!