Fortsatt positivt for rehab, tregt for næring

Stoltz Entreprenør AS tror aktiviteten i rehabiliteringsmarkedet i bygg- og anleggsbransjen vil fortsette den positive trenden i andre halvdel av 2016 og i 2017. For næringsbygg er det derimot forventet et fortsatt tregt marked.

— Vi tror aktiviteten i rehabiliteringsmarkedet fortsatt vil være god ut 2016 og i 2017, sier administrerende direktør i Stoltz Entreprenør AS, Per Christian Lie Stoltz.

Stoltz Entreprenør AS satser på sine spesialentreprenørtjenester innen betongrehabilitering og demolering og står for utførelsen av alle typer betongreparasjoner og betongrehabiliteringer.

Dette kan være alt fra fasaderehabilitering for borettslag, privatboliger eller offentlige bygg, oppussing av verneverdige bygg, ulike flis- og murarbeider, puss- og reparasjonsarbeid, reparasjon av trapper og skiferlegging, gysing og understøping, injeksjon, ombygging, tørrsprøyting, brannsikring, bassengrehabilitering og asbestsanering.

— For vår del er det viktig å satse videre på totalentrepriser innenfor rehabilitering og samtidig satse på demolering både som en aktør innenfor egne prosjekter og for eksterne oppdragsgivere, sier Stoltz.

Tregt for næringsbygg

Markedet for næringsbygg har imidlertid hatt et tregt år så langt. Stoltz Entreprenør AS forventer at dette vil fortsette.

— Vi tror det kommer til å ta noe tid før markedet for næringsbygg tar seg opp igjen, sier Stoltz.

Vekst i boligbygging

Omsetningen innenfor boligbygging i Norge har økt med 5,9% fra 1. termin i 2015 til 1 .termin i 2016, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Dette underbygger påstanden om at det er en mangel på bygninger i Norge, ifølge styreleder i Stoltz Entreprenør AS, Finn Sævil. For Hordaland var veksten på 2,1%.

— Jeg tror denne veksten vil fortsette i samme tempo inn i 2017, da vi nå også ser at svakere regioner som Stavanger ser tegn til en bedring med økt oppdragsmengde, sier Sævil.