Rehabilitering / murertjenester

Stoltz Entreprenør AS sine dyktige fagfolk står for utførelsen av alle typer betongreparasjoner, betongrehabilitering og muring. Betongrehabilitering er omfattende og krever bruk av ulike teknikker til ulike oppdrag.

Tjenester

Betongsliping

STOLTZ har spesialutstyr og flere typer slipemaskiner til å fjerne gammelt belegg på betong før man for eksempel legger et nytt gulv.

Fasaderehabilitering og ombygging

STOLTZ kan tilbakeføre et bygg til sin originale stand eller totalfornye fasaden med balkonger, vinduer eller detaljer og gi den et nytt, tidsriktig utseende. Vi kan også gjennomføre både mindre og større ombyggingsarbeider.

Verneverdige bygg

Verneverdige bygg må behandles med respekt. STOLTZ har en allsidig fagkunnskap og dyktige samarbeidspartnere som kan bidra med gode og godkjente løsninger for historiske bygg som har sett bedre dager.

Flis- og murarbeider

STOLTZ utfører alt innenfor flis- og murarbeider, puss- og reparasjoner, reparasjon av trapper og skiferlegging.

Gysing og understøping

Stoltz Entreprenør AS har utstyr og ressurser til å utføre alle slags oppdrag innen gysing og understøping. Dette omfatter  utstøping med tyntflytende eller ekspanderende mørtel i fuger, sprekker, hull og lignende i betong- eller murkonstruksjoner.

Injeksjon

Stoltz Entreprenør AS har gode løsninger og ressurser for tetting av lekkasjer i betong og konstruktiv liming ved bruk av injeksjon. Metoden brukes for å gjenoppbygge skadet betong, ved sprekkdannelser og lekkasjer.

Tørrsprøyting

Stoltz Entreprenør AS har alt av utstyr, løsninger og fagfolk til å utføre tørrsprøyting. Dette brukes blant annet på kaier, grunnmurer og fjellskjæringer.

Brannsikring

Stoltz Entreprenør AS  har egne ressurser, gode løsninger og solide samarbeidspartnere til å kunne utføre branntetting av alle gjennomføringer i en bygningskonstruksjon.

Bassengrehabilitering

Stoltz Enteprenør AS har spesialisert seg på rehabilitering av denne type våtromskonstruksjoner, og våre dyktige fagfolk har lang erfaring.

Murertjenester

Stoltz Entreprenør AS tilbyr et utvalg av murertjenester; fra flis- og murarbeider, pussreparasjoner, reparasjon av trapper og skiferlegging.

Asbestsanering

Stoltz har spesialisert seg på innvendig og utvendig asbestsanering og er nå en av Bergens ledende leverandører av tjenesten.