Asbestsanering

Stoltz har spesialisert seg på innvendig og utvendig asbestsanering og er nå en av Bergens ledende leverandører av tjenesten.

Det er viktig at asbest håndteres forskriftsmessig og at materialet fjernes på korrekt måte. Arbeid med asbest kan kun håndteres av virksomheter med spesiell opplæring og tillatelse til riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og for håndtering av asbestholdig avfall.  

Stoltz har også nødvendig sentralgodkjenning slik at selskapet kan utføre miljøsaneringsbeskrivelser.