Driftsleder med fokus på lagånd

Svenn Erdal er driftsleder for betong i Stoltz. Han har stor iver for forbedringer og fokus på å bedre lagånden.

Svenn vokste opp i en entreprenørfamilie og har sittet i en gravemaskin siden han var en liten gutt. Kanskje ikke rart at han landet der han gjorde. Etter videregående skole på Sotra tok han tekniske byggfag, ble han gravemaskinkjører og siden skytebas (bergsprenger). Så jobbet han som formann på grunn og betong, så anleggsleder og nå er han driftsleder for betong i Stoltz.

Da Svenn startet i stillingen, begynte han med å sette opp nye mål for avdelingen; mer rettferdig ressursfordeling, mer enhetlige og forutsigbare akkordsystemer, bedre tilbakemeldinger gjennom medarbeidersamtaler, motivere og skape en lagånd i avdelingen, fokus på kurs og kompetansepåfyll og tydelig ledelse med tilstedeværelse. Bedre oppfølging og utvikling av lærlinger for fremtiden. Disse skal bli morgendagens fagarbeidere.

Spille på lag

Driftslederen er spesielt opptatt av å skape motivasjon gjennom følelsen av å være på lag.

— Jeg skal gjennomføre medarbeidersamtaler med alle 38 fagarbeiderne i løpet av året. Da skal vi sette opp delmål for den enkelte og gi konstruktive tilbakemeldinger. Jeg ønsker å gå litt i dybden, få litt forståelse for personen. Jeg tror det er med på å bygge et team, sier Svenn.

Han er også opptatt av å skape en enhetlig og tydelig ledelse, slik at de samme reglene gjelder på alle byggeplassene.

— Det som ikke er greit å en byggeplass, er heller ikke greit på den andre. Vi må få det til å bli likere, sier Svenn.

Sven setter pris på arbeidskollegaene sin og den gode kulturen i Stoltz.

— Det er engasjerte medarbeidere og allsidig kompetanse under vårt tak som gjør dette til en spennende arbeidsplass. Det er lang historie i bedriften og det er hyggelig å få være med på å skape denne videre, sier Sven.