Den store ryddedagen – en del av LEAN satsningen

Den store ryddedagen er et viktig ledd i STOLTZ sin satsning på LEAN. Gjennom å effektivisere alle prosesser skal man øke produktiviteten – til glede både for selskapet selv og ikke minst kundene.

«Finn alt på 1 minutt» er et av flere LEAN-prosjekter, kanskje det som er mest synlig for alle i selskapet.

– Vi har en målsetning om å finne alt på 1 minutt enten det er papirer på kontoret, utstyr i servicebiler eller på byggeplassene våre. Kundene våre kan ikke betale for at vi leter eller kjører unødig for å hente utstyr. Dette tror jeg er en utfordring for hele bransjen og det berører produktiviteten direkte, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

Stoltz sier det er gledelig å se alle de gode innspillene som kommer fra de ulike avdelingene til hvordan selskapet kan få til forbedringer.

– Innlevelsen i dette prosjektet er stort og her ligger det et kjempepotensiale, sier han.

Kontinuerlig forbedring

LEAN handler i hovedsak om kontinuerlig forbedring. Man må da ha et utgangspunkt, en standard, som alle bedriftens ansatte etter hvert bidrar til å forbedre.
Vidar Hundvin er HR-sjef i Stoltz Entreprenør AS og har ansvaret for prosjektet om å finne alt på 1 minutt.

– Effekten av dette vil være mindre sløsing, færre skader, lettere å ta vare på maskiner og utstyr, vi ser fort hva vi har og mangler, det gir mer effektiv produksjon og gjør det enkelt å finne fram, sier Hundvin.

Det er en generell oppfatning i arbeidslivet at reell verdiskaping begrenser seg til ca. 40 % av arbeidstiden.

– Mye verdiskaping går vekk i leting, venting, unødvendig transport og bevegelse, ineffektive prosesser, overproduksjon, sløsing av kundens tid, dårlig koordinering, feil utførelse og dårlig planlegging. Ved å innføre LEAN-prinsipper reduserer vi disse faktorene og øker reell verdiskaping. Dette vil medføre en mer effektiv arbeidsdag med økt jobbtiltilfredshet, bedre inntjening og triveligere arbeidsmiljø, sier Hunvin.
– Dette vil igjen gjøre bedriften mer konkurransedyktig og sikre arbeidsplasser.

Den store ryddedagen er et av 7 prosjekter selskapet har satt i gang for å innføre LEAN i bedriften. 29. januar er dagen da alle endringer til ønsket standard skal være klart.

Klar, ferdig, rydd!