Demoleringsavdelingen i Stoltz Entreprenør AS månedens UE på NHH

Demoleringsavdelingen i Stoltz Entreprenør AS ble tildelt utmerkelsen som «Månedens Underentreprenør» på NHH av entreprenøren HENT.

Stoltz Entreprenør AS er underentreprenør for HENT når NHH skal rehabiliteres. Bilde: Statsbygg

Det er Statsbygg som har inngått en totalentreprisen med HENT i forbindelse med rehabiliteringen av hovedbygget på NHH.

Stoltz Entreprenør AS ble tildelt prisen på grunnlag av et godt HMS-fokus, god oppfølging av KS-systemer og oppfølging av avvikslogg.

—Vi er veldig fornøyd med Stoltz som entreprenør på dette prosjektet, og vi har anbefalt dere videre på andre prosjekter som HENT har fått tildelt i Bergen, sier anleggsleder Ruben Indrøy Hansen i HENT.

Indrøy Hansen sier videre at HENT har høyt fokus på HMS på alle byggeplasser, og at det er gledelig når andre entreprenører viser god HMS-ånd.

—Det kan være krevende å opprettholde alle krav som stilles, men Stoltz har håndtert dette på en god måte, sier han.

—Denne utmerkelsen viser jo at byggherren er fornøyd med det arbeidet vi gjør, og at vi er en foretrukken leverandør i neste runde, sier avdelingsleder Demolering i Stoltz Entreprenør AS, Terje Nordås.

Prosjektleder Ronny Mathisen i Stoltz Entreprenør AS, sier at HENT ikke har praktisert denne kåring av månedens UE på en stund, men at HENT uttalte at både de og Statsbygg var så fornøyd med arbeidet at de måtte ta den opp igjen.

—Vi er det firmaet som har hatt mest personell og har hatt den type arbeid som har hatt størst utfordring med punktene de nevner i begrunnelsen, sier Mathisen.