110 år i 2015


Du er her:

Stoltz Entreprenør AS ser et økende behov i markedet for håndtering av asbest og har startet en egen spesialavdeling for asbestsanering.
 
— Vi mener markedet for rehabilitering er stort og økende, og i perioden vi er inne i nå, tar man fatt på omfattende rehabilitering av bygningsmasse som ble bygget i en tid da asbest var et mye anvendt materiale, sier administrerende direktør Per Christian Stoltz.

— Vi har drevet med asbestsanering i flere år, men vi ser at pågangen er økende og vi opplever at kunnskapen i markedet er begrenset, legger han til.

Stoltz mener eiendomsbesittere bør være sitt ansvar bevisst når man skal håndtere de kreftfremkallende fibrene. 

— Man kan føle seg trygg dersom man henvender seg til oss at dette blir håndtert på riktig måte, sier Stoltz.

For mer informasjon, kontakt ansvarlig for asbestsanering Rune Gjelland: mailto:rune.gjelland@stoltz.no / 918 41 075

 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE