110 år i 2015


Du er her:
Helse, miljø og sikkerhet
 
Stoltz Entreprenør AS setter store krav til seg selv og sine samarbeidspartnere også når det gjelder Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).
 
Selskapet skal gjøre alt det som er nødvendig for at liv, helse og natur vernes. Vi legger vekt på å ha et tett samarbeid med myndighetene for å oppnå vår målsetting om å være en trygg og miljøbevisst entreprenør.
 
I denne sammenheng skal vi også være en god bidragsyter for våre byggherrer og andre samarbeidspartnere, slik at vi i fellesskap opppnår gode resultater innen HMS.
 
Hva betyr internkontroll for STOLTZ?
 
Internkontroll er helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid satt i system. Snur man på ordet, og sier kontroll internt, går det klart frem at det har med bedriftens indre liv å gjøre.
 
Alle ansatte skal føle at de blir tatt vare på og at hver enkelt er en ressurs for bedriften. Dette innebærer at arbeidsplassen er så trygg som mulig og at den enkelte ansatte er utstyrt hensiktsmessig i tråd med arbeidsoppgaven.
 
Vi legger også stor vekt på å skape et godt arbeidsmiljø og atmosfære som fremmer trivsel, trygghet, solidaritet og samarbeid.
 
Endelig blir det lagt vekt på den enkeltes muligheter og interesse for videreutvikling og utdanning både faglig og sosialt.
 
Selv om internkontroll i hovedsak dreier seg om orden og kontroll i eget hus, har bedriften også et klart ansvar overfor omgivelser og nærmiljø. Det innebærer at bedriftens aktiviteter og arbeid ikke er til ulempe eller skade, og at forhåndsregler blir tatt alvorlig for å ta vare på natur og miljø.
 
Hvorfor internkontroll?
 
Gevinsten ved et gjennomtenkt og vel innarbeidet internkontrollsystem er stor. Trygghet og trivsel i arbeidet fremmer innsats og produktivitet. Godt renommé og respekt fra andre bedrifter blir en realitet fordi et godt arbeidsmiljø og kontroll i rekkene også er synlig utad og påvirker bedriftens utførelse av viktige arbeidskontrakter.
 
Det bør også være klart at en betydelig økonomisk gevinst oppnås som følge av redusert antall ulykker og skader og derved lavere sykefravær.
 
Sist, men ikke minst, vil et godt sosialt miljø også kunne føre til mindre fravær, fordi det rett og slett er trivelig å gå på jobb. Disse tallene er vanskeligere å stadfeste og dokumentere enn konkrete skadefravær, men bevisste bedrifter som jobber aktivt med de mellom-menneskelige forhold, høster resultater i form av generelt bedre sosialt klima, noe som ofte også gir seg utslag i fraværsstatistikken.
 
Velkommen til et trygt samarbeid med STOLTZ!
 
 
 
 
    

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE