110 år i 2015


Du er her:
Stupbratt på Glaskaråsen

Storslagen utsikt. Bratt terreng. Liten plass å bygge på. Fritthengende plattinger. Det har vært hverdagen for de mange Stoltz-ansatte som har vært og er involvert i arbeidet som pågår på det som skal bli Glaskaråsen Panorama .

 
 
Prosjektet startet opp i august 2013, og Stoltz har hatt ansvaret for betong- og stålarbeider for flere av blokkene som skal huse leiligheter. Dette innebærer vegger, dekker, søyler, svalganger og balkonger i plasstøpt betong.

Byggeplassen var særdeles bratt med liten flate, så det har vært utfordrende hverdag for alle involverte, også for de 12 arbeidskarene fra Stoltz. Man måtte bygge fritthengende provisoriske plattinger for å kompensere for liten riggplass, det ble bygget flere stillaser og arbeidsplattformer, og mye av arbeidet har foregått i lift og sele.

I et notat fra konsulentene på prosjektet kan det leses: «Unnarennet på en hoppbakke er ca litt over 30 grader. Her erdet 40 grader helning, dvs veldig bratt.»

På et annet notat der man kan se en skisse av fjellet sett fra siden, står det: «Det horisontale partiet som er funnet på kommunens kart er en ønskedrøm. Det finnes ikke i virkeligheten!» Man kan trygt si at alle parter har arbeidet på et særdeles skrått underlag!

Fra byggingen på Glaskaråsen
Bilde 1/6
zoom
tilbake
fram

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE