110 år i 2015


Du er her:
Historisk på Stend
 
Stoltz Entreprenør AS ferdigstilte i 2014 en omfattende ombygging og restaurering av det historiske jenteinternatet på Stend Vgd skole. Dette var i hovedsak en tømmerjobb med mindre betongarbeider, og resultatet ble meget bra!
 
Bygget ble totalrestaurert innvending, og tilpasset for nye bruksområder: Bygget skal brukes til elever med hverdagslivstrening og med ulike funksjonshemminger. Dette krevde mer areal, mer personale og ulike tekniske hjelpemidler.
 
Utvendig ble all kledning fjernet, vegger rettet opp og etterisolert for deretter å få ny kledning med samme bordtykkelse som den gamle kledningen fra 1933.
 
Bygget fikk beholde noen gamle detaljer, slik som hovedinngangen og smijernstrappene. (se bilder under)
 
Historisk grunn
 
Under 2. Verdenskrig bygget tyskerne en leir i området rundt gården på Stend og Stend stasjon.
De okkuperte også bygninger i nærområdene, og mest sannsynlig også deler av skolen eller internatet, ifølge informasjon fra Hordaland fylkeskommune. 
 
Området ved Stend / Fanafjorden var viktig for forsvaret av Bergen, så det var plassert flere avdelinger samt bygget ulike forsvarsverk rundt Kalandsvannet / Titlestad / Stend / Fanahammeren og Krokeide.
 
Etter krigen ble de fleste byggene revet mens de resterende ble overtatt av Stend jordbruksskole. Hovedhuset fra 1860 årene ble fredet så tidlig som i 1924.
 

 
 
Bilde 1/5
zoom
Bygget har blitt totalrenovert
Bygget har blitt totalrenovert
tilbake
Bygget har blitt totalrenovert
All gammel kledning ble fjernet før bygget ble kledd på ny
En del gamle detaljer ble beholdt
Også innsiden har blitt ny
Hovedinngangen på bygget ble også beholdt i sin originale form
fram

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE