110 år i 2015


Du er her:
Dyngeland Utvikling
 
Dyngeland Utvikling AS, deleid av Stoltz Bolig AS, har som formål å utvikle og bygge ut et større boligområde på Dyngeland i Fana.
 
   
 
Vi samarbeider med Bergen Tomteselskap (BTS) som har lang erfaring med større utviklingsprosjekter og er en viktigmedspiller i arbeidet med områdeplanen. BTS sin solle er også viktig mot reguleringsmyndighetene på grunn av deres erfaring med helhetlig samfunnsplanlegging.
 
Enova, Trefokus AS og Innovasjon Norge kan bidra med kompetanse og tilskudd for fremtidsrettede løsninger innen energi/miljø og kostnadseffektiv men estetisk boligbygging.
 
Dyngelandsområdet er i dag primært bebygget med eneboliger og spredt bebyggelse og med gode naturkvaliteter. Det er kort vei til Nesttun sentrum og bybanestopp og rundt 15 minuter til Bergen sentrum og Flesland flyplass. Områdene representerer en potensiell utbygging på mellom 1600 og 3000 boenheter.
 
Målet er å utvikle Dyngelandsdalen til å bli et attraktivt og godt boiljø som skal kjennetegnes av aktivitet og nærhet til natur og miljø.
 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE