110 år i 2015


Du er her:
Generalentreprise og rehabiliteringsprosjekt
   
Armauer Hansens Hus er en del av Haukeland Sykehus og eies av Universitetet i Bergen.
Bygget er opprinnelig et kombinert kontor, forsknings- og laboratoriebygg som ble tatt i bruk første gang i 1963.
 
Etter renovering, rehabilitering og ombygging utført av Stoltz Entreprenør AS har det blitt et kombinert forsknings- undervisnings- og kontorbygg.
 
 
I prosjektet, som har hatt et berørt areal på hele 6000 m2, har også utvendig isolering med nye vinduer og fasadekledning for kontor- og laboratorieblokk inngått. Stoltz Entreprenør AS sin demoleringsavdeling har utført utfordrende rivearbeider både på tak samt innvendig i bygget, og på dette prosjektet viste vi til opp mot 100 % sortering av rivemassene. Stoltz Entreprenør AS har også levert bygget med nybygget heissjakt og heis, og grunnarbeidene i forkant inkluderte innvendig graving og sprengning.
 
Universitetet i Bergen leier også ut deler av de innvendige lokalene til Helse Bergen som selv står som byggherre for disse arealene. Stoltz Entreprenør AS har også hatt generalentreprisen for disse arbeidene.
 
Arbeidet på Armauer Hansens Hus ble avsluttet i desember 2012.
 
 

 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE