110 år i 2015


Du er her:
Betongjobb på Alversund bro
 
 
Gangbroen i Alversund var en spennende og utfordrende betongjobb, og her gikk funksjon og estetikk hånd i hånd.
 
Oppdraget ble utført som underenteprenør for Mesta Drift, og broen stod ferdig i mai 2012.
    
 
 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE