110 år i 2015


Du er her:
Puddefjordsbroen

Verdens 9. største betongbro - den gang - stod ferdig i 1956.  
 
 
Broen, som også var landets lengste med sine 436 meter, ble et symbol på Bergen der den lå i innseilingen til byen.
Betongbuen har et spenn på 152 meter, tilsammen 461 meter, og en fri seilingshøyde på 28 meter ved 0 vannavstand.
Kontraktssummen - den gang - var på 39 millioner kroner. Arbeiderne mottok den nette sum av 4 kroner pr. time.
Broen ble bygget uten de tekniske hjelpemidlene og det samme utstyret vi har i dag, og var dermed sjelden vare. Den erstattet Laksevågfergen som gikk fra Nøstet til Laksevåg.
  
Åpningen av broen var en merkedag for Bergen by. Bergen Arbeiderblad hadde saken som sitt førstesideoppslag, og den offisielle åpningen ble foretatt høytidelig som seg hør og bør. Christian senior og sønnen Per Stoltz sammen med konen Lita, var i bilkortesjen som kjørte over broen for å markere åpningen.
 

  
Utvidelse av broen

 
Opprinnelig hadde broen tre felter. Det midterste feltet byttet kjøreretning mellom morgenrushet og ettermiddagsrushet 
I 1999 ble Puddefjordsbroen utvidet, og en nærmest identisk bro ble bygget helt inntil den gamle, på sørsiden.
Stoltz Entreprenør AS, dengang Stoltz Røthing AS, arbeidet som underentreprenør. For å sammenligne var kontraktssummen dette året på 140 millioner kroner, denne gangen var arbeiderne oppe i 140 kroner timen.
 
Den utvidede broen har seks felter, tre hver vei, og inngår nå i det bergenske motorveisystemet -- skjønt broen har ikke formelt status som motorvei.
 
Puddefjordsbroen fungerer i dag som en av hovedårene inn til Bergen.
 
   

 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE