110 år i 2015


Du er her:
Nybygg og ombygging på Auto 23

 
 
Med et unikt inngangsparti og en ny profil har Auto 23 blitt et midtpunkt i et nytt handelssentrum som er skapt i Fyllingsdalen bydel etter at virksomheten utvidet med en ekstra etasje. Et nytt hovedinngangsparti med flotte glassfasader gav bygget et helt nytt uttrykk.

Stoltz Entreprenør AS hadde et omfattende arbeid på dette prosjektet. En av de store utfordringene var å kombinere nye og gamle konstruksjoner og materialer. Hovedbyggets fundamentering måtte forsterkes da det skulle bygges en ekstra etasje, og takkonstruksjonen i sydlige del av bygget måtte rives.
 
Hovedbæringen i inngangspartiet er av stålkonstruksjoner og gitterdrageren som bærer takkonstruksjonen er 30 meter lang. Den ytterste stålsøylen som er i spissen er rundt 15 meter høy.
 
Dette var et utfordrende prosjekt som startet i oktober 2010 og stod ferdig i april 2011.
 
 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE