110 år i 2015


Du er her:
Demolering og betongsaging
 
STOLTZ har lang erfaring med betongsaging og kjerneboring, og utfører spesialentreprenørtjenester for offentlige byggherrer, borettslag og private huseiere.
     

Betongsaging

STOLTZ kan sage utsparinger til vinduer og dører eller tilpasse betongkonstruksjoner med flere meters tykkelse.

 

Kjerneboring

Vi utfører alt fra enkle ventilåpninger og rørgjennomganger til større, krevende oppdrag. Med hydraulisk boreutstyr borer vi sirkulære hull i armert betong.

 

Wiresaging

Wiresaging kan brukes på mer enn betongkonstruksjoner. Vi benytter gjerne denne metoden til å sage i fjell for å få frem flotte mønstre og fargespill i stein.


Riving

 

STOLTZ gjennomfører både små og store riveprosjekter.
Vi bruker moderne riveroboter i utførelsen og har særlig fokus på miljøaspektet i form av riktig avfallssortering.


Fokus på miljø

 
I STOLTZ jobber vi etter strenge miljøkrav og har fokus på at mest mulig avfall skal til gjenvinning. Med et gjennomsnitt på over 85%, ligger vi godt over dagens krav til kildesortering.
                                  
                                                                                                                                                        
 
 Begge foto: Arne Beck
 
 


 
 
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE