110 år i 2015


Du er her:
Handlekraftig prosjektleder

Stoltz Entreprenør er i positiv utvikling og skal ansette flere erfarne prosjektledere fremover.
 
 
Vi vil derfor komme i kontakt med deg som både er forretningsfokusert og faglig sterk og som har erfaring fra total- og samspillsentrepriser.  
 
Du trives med å lede mennesker og forstår betydningen av egeninnsats og involvering for å levere på tid og innhold. Vi ønsker selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige personer med sterk stå-på-vilje og høy gjennomføringsevne.  
 
Hos oss får du mulighet til å utvikle deg videre og bli en viktig del av et tverrfaglig arbeidsmiljø som opplever stor fremgang. Som prosjektleder hos oss blir du ansvarlig for å lede komplekse og sammensatte byggeprosjekter for offentlige og private kunder. Du blir en spydspiss innen ledelse av total- og samspillsentrepriser og du kommer til å motivere og dyktiggjøre dine kolleger.  
 
Stoltz Entreprenør bygger næringsbygg, undervisningsbygg, boliger og konstruksjoner tilknyttet infrastruktur. Vi skal sikre kunder og samarbeidspartnere en prosjektgjennomføring forankret i samhandling og riktig krysning mellom pris og kvalitet. Du er derfor kommersiell og faglig sterk og vet hva som skal til for å levere gode resultater.  
 
Vi ser for oss at du er sivilingeniør eller ingeniør med solid bakgrunn fra entreprenørvirksomhet og 5-10 års relevant erfaring. Vi har korte linjer og et lite byråkrati og dermed gode muligheter for påvirkning. I Stoltz får du konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger.  
 
Ved spørsmål kontakt en av våre rådgivere hos Headvisor; Bjørn Horne (91161390) eller Janne Siri Horne (90721164). Kortfattet søknad med CV sendes snarest. 
 
Søknader blir behandlet fortløpende. Alle spørsmål til våre rådgivere blir behandlet fortrolig inntil annet er avtalt.  
 

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE