110 år i 2015


Du er her:
Spesialister i betongrehabilitering og betongreparasjoner

 
Stoltz Entreprenør AS har en egen avdeling for spesialentreprenørtjenester innen betongrehabilitering, og har mange års erfaring innen fagområdet. Våre dyktige fagfolk står for utførelsen av alle typer betongreparasjoner og betongrehabilitering.

Betongrehabilitering er omfattende og krever bruk av ulike teknikker til ulike oppdrag.
STOLTZ har spesialkompetanse på dette området og erfaring med ulike teknikker som for eksempel høytrykksspyling, karbonatiseringsprøver, meisling, miniblasting samt bruk av egnede reparasjonsmørtler, slemming og maling.


Betongsliping


STOLTZ har spesialutstyr og flere typer slipemaskiner til å fjerne gammelt belegg på betong før man for eksempel legger et nytt gulv.


Fasaderehabilitering


STOLTZ utfører ulike typer fasaderehabilitering for borettslag, privatboliger og offentlige bygg. Vi kan tilbakeføre bygget til sin originale stand eller totalfornye fasaden med eksempelvis balkonger, vinduer eller detaljer og giden et nytt, tidsriktig utseende.


Verneverdige bygg


Verneverdige bygg må behandles med respekt. STOLTZ har en allsidig fagkunnskap og dyktige samarbeidspartnere som kan bidra med gode og godkjente løsninger for historiske bygg som har sett bedre dager.


Flis- og murarbeider


STOLTZ utfører alt innenfor flis- og murarbeider, puss- og reparasjoner, reparasjon av trapper og skiferlegging. Våre kunder er både privatpersoner, større utbyggere og offentlige byggherrer.

   
Gysing og understøping


Dette omfatter utstøping med tyntflytende eller ekspanderende mørtel i fuger, sprekker, hull og lignende i betong- eller murkonstruksjoner. Dette er ofte brukt ved reparasjoner og innfesting av bolter eller understøping av stålkonstruksjoner.


Injeksjon


For å gjenoppbygge skadet betong og ved tetteskader, sprøyter vi ved hjelp av pumper inn spesialbetong, epoxylim el.
Denne metoden er svært effektiv med sprekkdannelser og lekkasjer, og STOLTZ har lang erfaring med slike jobber.


Ombygging

 
STOLTZ kan gjennomføre både mindre og større ombyggingsarbeider ved hjelp av egne håndverkere og gode samarbeidspartnere.


Tørrsprøyting

 
Tørrsprøyting brukes blant annet på kaier, grunnmurer og fjellskjæringer. Her pumpes tørr eller fuktet mørtel gjennom en slange og påføres området som skal støpes. Området må armeres, evt blandes det stålfiber i mørtelen.


Brannsikring


STOLTZ  har egne ressurser, gode løsninger og solide samarbeidspartnere til å kunne utføre branntetting av alle
gjennomføringer i en bygningskonstruksjon.


Bassengrehabilitering


I STOLTZ har vi de senere årene spesialisert oss på rehabilitering av denne type våtromskonstruksjoner.


Asbestsanering

 
Asbest er farlig og det stilles særskilte krav til sanering. STOLTZ er godkjent for innvendig og utvendig asbestsanering, og vi har det nødvendige utstyr og kompetanse til å utføre dette arbeidet på en sikker måte.
  

KONTAKT

Besøksadresse:
Damsgårdsveien 145
5160 Laksevåg

Tlf sentralbord: 55 34 86 00
E-post: firmapost@stoltz.no

BROSJYRE

BROSJYRE